Formænd

BAS, BASG, BASG & I og DGI amtsformænd / landsdelsformænd på Bornholm 1868 til 2014.

1868-1871 Amtmand Emil Vedel, Rønne BAS
1871-1874 Oberst H. Jenssen-Tusch, Rønne BAS
1874-1877 Amtmand Holten, Rønne BAS
1877-1880 Løjtnant, gårdejer Engel, Nylars BAS
1880-1881 Gårdejer P. M. Hermansen, Bodilsker BAS
1881-1891 Borgmester, kaptajn Ph. R. Dam, Aakirkeby BAS
1891-1904 Skoleinspektør S. P. Jensen, Nexø BAS
1904-1907 Lærer Møller, Aaker (næstformand) BAS
1907-1910 Stenværksbestyrer A. P. Brodersen, Rønne BAS
1910-1925 Amtsrådsmedlem Anton Kjøller, Østermarie BASG
1925-1933 Gårdejer August Olsen, Olsker BASG
1933-1935 Sandemand Thorkild Skovgaard, Vestermarie BASG
1935-1948 Smedemester C. M. Dich, Klemensker BASG & I
1948-1953 Politiassistent K. M. V. Pedersen, Nexø BASG & I
1953-1961 Snedkermester Hans Chr. Munch, Vestermarie BASG & I
1961-1966 Gårdejer Frede Cordua, Vestermarie BASG & I
1966-1970 Gårdejer Orla Sode, Nyker BASG & I
1970-1990 Gårdejer Jørn Olaf Maegård, Bodilsker BASG & I
1990-1996 Bogholder Irene Hansen, Nexø DGI
1996-2000 Pedel Jørn Lund, Rønne DGI
2000-2003 Gårdejer Hans Henrik Viborg, Vestermarie DGI
2003-2012 Major Erik A. Larsen, Rønne DGI
2012-? Ole Dreyer, Rønne DGI