Formænd for skydeudvalg

BAS, BASG, BASG & I, BAS.

Formænd for skydeudvalg:

1868 – 1871 Amtmand Emil Vedel, Rønne
1871 – 1874 Oberst H. Jenssen-Tusch, Rønne
1874 – 1877 Amtmand Holten, Rønne
1877 – 1880 Løjtnant, gårdejer Engel, Nylars
1880 – 1881 Gårdejer P. M. Hermansen, Bodilsker
1881 – 1891 Ph. R. Dam, Aakirkeby
1891 – 1904 Skoleinspektør S. P. Jensen, Nexø
1904 – 1907 Lærer Møller, Aaker
1907 – 1910 Stenværksbestyrer A. P. Brodersen, Rønne
1910 – 1925 Amtsrådsmedlem Anton Kjøller, Østermarie
1925 – 1927 August Olsen, Olsker
1927 – 1929 Carl Jørgensen, Nexø
1930 – 1931 Thorkild Skovgaard, Vestermarie
1932 – 1939 Carl Nielsen, Rønne
1940 – 1950 K. M. V. Pedersen, Nexø
1951 – 1956 Sigfred Olsen, Aakirkeby
1957 – 1963 Aksel Larsen, Bodilsker
1964 – 1968 Ejvind Dahl, Østerlars
1969 – 1974 Eskild Kjeldsen, Østermarie
1974 – 1987 Frede Clausen, Østermarie
1987 – 2005 Orla Asping, Aakirkeby
2006– 2007 Poul Henrik Brandt
2007 – Erik Andreas Ager Hoy