Projekt Springhal

Rønne, den 9. juni 2016.

 

 

DGI-hallen ny springhal

 

Placering;

Springhallen opføres sammenhængende med den eksisterende hal, således at fællesfaciliteter lettest

mulig kan benyttes.

Der er placeret en mindre overgangszone mellen hallerne, en zone der kan benyttes som indgang

udefra.

Springhallen er placeret i skel mod svømmehal for kun at skulle nedlægge en tennisbane.

 

Indretning:

Hallen er indvendig 15 x 36 m i fuld højde. Dertil kommer yderligere 4 m i længden med mindre

lofthøjde og delvis anvendt til indgangsareal og rampe fra eksist. hal.

Tilløbsbanen er 27 m og springgraven 6 x 6 m, længst væk er trampolinerne placeret.

4 store nordvendte ovenlys er placeret over hallens aktive del,

Ud for springgrav er der mulighed for at åbne mod vest for teknik mv. samt flugtvej.

I hallens nordvæg er udført et stort lodretsiddende vinduesparti (1 x 9 m, se snittegning), der giver

retningsbestemt lys ind i hallen.

 

Arkitektur:

Tilbygningsformen er tilstræbt enklest mulig men i slægtskab med den eksist. hal.

Modulopbygningen søges understreget, evt. rned vandretliggende pladebeklædning.

Enkeltelementer som f.eks. indgangsparti, ovenlys og overdækket siddeplads er for beskedne midler

rned til at give bygningen karakter.

 

Konstruktion:

Springhallen udføres i terrænkote, dvs. ca. 0.4 m over gulvet i den eksist. hal. Mod øst /skel graves

hallen ind i terrænet, så den kommer til at ligge ca. 1.2 m under terrænet op mod svømmehallen,

hallen opbygges af stålrammer for hver 6 m, med 7 – 8.5 m indvendig frihøjde, Konstruktionen

friholdes af eksist. bygning, og der afsluttes med en mellembygning i dimensioner som

sammenbygningsstede t.

 

Materialer:

Taget belægges med korrugerede stålplader (som facadepladerne) med indvendig isolering og

beklædning med træbetonplader.

Ydervægge opbygges med en udvendig stålpladebeklædning (som hovedhallen) og indvendig

bræddebeklædning.

 

Bilag:

Der foreligger flg. 3 stk. A 3 tegninger, alle dateret d.06.06.2016:

Perspektivskitse, plantegning / 1 :250, facade- og snittegning / 1 :250.

 

 

 

IMG_20160723_0003

IMG_20160723_0002

IMG_20160723_0005